home  :  career  :  sitemap  :  contact us

 

 กลุ่มบริษัทเอมกรุ๊ป (“Aim Group”) ก่อตั้งเมื่อปี 2543 ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

โดยเป็นผู้นำเข้า และเป็นตัวแทนจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ Aerosol Valve, Aerosol Can,

 Aerosol Accessories, Spray through Cap, Pump, แก๊ส DME นอกจากนี้

ยังเป็นผู้ผลิตขวดพลาสติกและถังสี โดยใช้เทคโนโลยี IML ซึ่งเป็นกรรมวิธีการติดฉลากในแม่พิมพ์ 

โดยบริษัทได้พัฒนาจนมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ ภาพฉลากมีความคมชัดเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทเอมกรุ๊ป ประกอบไปด้วยบริษัทดังต่อไปนี้ 

 

 

1.       บริษัท เอมแพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด (“AimPack) ก่อตั้งในปี 2543

     ทุนจดทะเบียน                :          110,000,000 บาท

     ที่ตั้ง                              :             เลขที่ 6 ซอย กรุงเทพกรีฑา 33 แขวงสะพานสูง

                                                     เขต สะพานสูง กรุงเทพฯ 10250

     ประเภทธุรกิจ                  :           นำเข้า ส่งออก และเป็นตัวแทนจำหน่าย

     ผลิตภัณฑ์ และบริการ      :           Aerosol Valve, Aerosol Can, Aerosol Accessories,

                                                     Spray through Cap, Pump, แก๊ส DME

 

 

2.    บริษัท แอดวานซ์ อินโนเวชั่นแมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย)จำกัด

  (“AimThai) ก่อตั้งในปี 2543

        ทุนจดทะเบียน           :        120,000,000 บาท

        ที่ตั้ง                         :        67-68 หมู่ 4, อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

        ประเภทธุรกิจ             :       เป็นผู้ผลิต ส่งออก และเป็นตัวแทนจำหน่าย

       ผลิตภัณฑ์ และ บริการ :       ขวดพลาสติก PET, PE ถังสี และเครื่องจักรแอโรซอล

 

 ทั้งนี้ บริษัทยังเป็นผู้ส่งออกสินค้าไปในประเทศแถบอาเซียน เช่นเวียดนาม และอินโดนีเซีย

 โดยปัจจุบันได้ขยายตลาดไปยังประเทศเพื่อนบ้าน บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนกรุงเทพกรีฑา

 กรุงเทพมหานคร และมีโรงงานตั้งอยู่ที่ จ.ฉะเชิงเทรา บนพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร

 ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 

  

ปรัชญาการดำเนินงานสู่ความสำเร็จ 

บริษัทใช้หลักการทำ Cross-selling โดยการเสนอ/แนะนำ/เชิญชวน และจูงใจ 

ให้ลูกค้าผู้ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ในปัจจุบัน พิจารณาซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆ

 เพิ่มขึ้นอีก ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการของเราเองที่มีอยู่

 หรือแม้แต่ของพันธมิตรธุรกิจของเราก็ตาม 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

6 krungthep kritha Soi33 Kwang Saphansung Khet Saphansung Bangkok 10250
Tel: (+662) 736 1001, (+662) 368 3868, (+666) 63-009-8998, (+666) 63-009-9898.
E-mail: admin@aimgroup.in.th Fax: (+662) 736 1003