home  :  career  :  sitemap  :  contact us

วันที่ 13 มกราคม 2557
กิจกรรมงานวันเด็ก

 วันเด็กปีนี้ทาง AIMGROUP ได้ร่วมกิจกรรมกับทาง อบต.ท่าไข่ จังหวัด ฉะเชิงเทรา ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก โดยในงานจะมีน้องๆจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6 โรงเรียนเข้าร่วมงาน โดยทางบริษัทได้มอบเป็นชุดอุปกรณ์การเรียน และตุ๊กตา ครับ

 

6 krungthep kritha Soi33 Kwang Saphansung Khet Saphansung Bangkok 10250
Tel: (+662) 736 1001, (+662) 368 3868, (+666) 63-009-8998, (+666) 63-009-9898.
E-mail: admin@aimgroup.in.th Fax: (+662) 736 1003