home  :  career  :  sitemap  :  contact us

วันที่ 24 ตุลาคม 2555
SMEs Excellence Awards 2011

 ในวันที่ กันยายน 2555 บริษัท แอดวานซ์ อินโนเวชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลดีเด่นจากโครงการ  “SMEs Excellence Awards 2011” ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (THAILAND MANAGEMENT ASSOCIATION)  ทั้งนี้ บริษัทได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลดังกล่าวจากธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)

6 krungthep kritha Soi33 Kwang Saphansung Khet Saphansung Bangkok 10250
Tel: (+662) 736 1001, (+662) 368 3868, (+666) 63-009-8998, (+666) 63-009-9898.
E-mail: admin@aimgroup.in.th Fax: (+662) 736 1003